מיני פרופיל

firstMaja בצ'אט ציבורי

נושא: Hello!! lovense levels: 50-random, 2,5,11,21,51,101,201...special commands 20-wave 15 sec, 100-pulse 40 sec, 200-earthquake 90 sec, 333-fireworks 150 sec